CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง ปริญญา วิจิตตรานนท์ หลอกลวงให้โอนเงินค่าเดินเรื่องการกู้เงิน เมื่อได้รับโอนเงินแล้ว บล็อคเฟซ เงียบหายและไม่โอนเงินกู้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้โกงใช้ชื่อในเฟซบุ๊คว่า "Lusia Lee" ได้โฆษณาชวนเชื่อให้กู้เงินนอกระบบรายเดือน ปล่อยกู้ทุกจังหวัด เปิดทำการ 09.00-22.00 ในกลุ่มสาธารณะชื่อ "เงินกู้ เงินทุนหมุนเวียน (เชียงใหม่เท่านั้น)" ซึ่งในกลุ่มนี้มีผู้ถูกฉ้อโกงเช่นเดียวกันหลายราย

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1043

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

ปริญญา วิจิตตรานนท์

ชื่ออื่นๆ

PARINYA WIJIT,Lusia Lee

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เลขที่บัญชีคนโกง

7071086666

จำนวนเงินที่คนโกง

700

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Fatima Ali