CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง จุฑารัตน์ นาคเป้า หลอกให้โอนเงินค่ามัดจำค้ำประกันเงินกู้จำนวน2500แล้วก้อจะบอกว่าเจ้าหน้าที่รอยุพอหลังจากได้รับการยืนยันว่าทำรายการเรียบร้อยก้อจะบอกให้รอประมาณ1ชั่วโมงจะโอนเงินเข้าให้แล้วจะมีพนักงานโทรนัดทำสัญญาหลังจากที่ได้เงินไม่เกิน3วันมันจะให้โอนเข้าบัญชีชื่อจุฑารัตน์ นาคเป้าเลขที่บัญชี 4740206765 ธ.กรุงไทย

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1062

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

จุฑารัตน์ นาคเป้า

ชื่ออื่นๆ

ณัฐชญาดา เจริญศรี

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

4740206765

จำนวนเงินที่คนโกง

2,500

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ภาสิกา นิยมทัศน์