CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง ภักสภวิมล อ็อตโพธิทอง มาลงแชร์รับยอดออกไปมือตายประมาณ30,000 กว่าบาทให้ส่งยอดไม่ส่งตั้งแต่ปี2560 บล็อกเฟสพูดอย่าไม่มีการศึกษา ตัวเองโกงเคาไปมาโทษโน้นนี้นั่น และบล็อกเฟส ไป ชื่อเฟสปัจจุบัน Pong Otphoklong ทำตัวเหมือนคนดีแต่สุดท้ายโกงคะ หากเห็นโพสนี้ติดต่อกลับมาจ่ายหนี้ด้วยคะ ถึงจะลบแจ้งประวัติให้

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1067

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

ภักสภวิมล อ็อตโพธิทอง

ชื่ออื่นๆ

เป้

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

1309900391468

เบอร์โทรคนโกง

0918281728

ธนาคารคนโกง

พร้อมเพย์

เลขที่บัญชีคนโกง

0918281728

จำนวนเงินที่คนโกง

30,000