CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง พิมวิภา อมรฉันทนากร , บุญปั๋น หลอกให้ลงแจกดอก แล้วเชิดเงินไป ชื่อบ้านเอวา บ้านแชร์เอวา อาจจะมีบ้านอื่นด้วย ชื่อเดิม พิมวิภา บุญปั๋น คนโดนโกงมากกว่า100 คน เข้าทยอยแจ้งความแล้ว ตอนนี้รอหมาย ถ้าพบเห็นที่ไหน แจ้งเบาะแสมา มีรางวัลนำจับให้20,000 บาท

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1081

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

พิมวิภา อมรฉันทนากรบุญปั๋น

ชื่ออื่นๆ

พิม

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

1560100359721

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

เลขที่บัญชีคนโกง

-

จำนวนเงินที่คนโกง

2,070,000

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Darunthida Thephusadin