CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง บัวพันธ์ ตาลสันต์ โดยผ่านทาง instagram ให้ข้อความว่ารับผ่อนโทรศัพท์ โทรศัพท์มือสอง วางมัดจำ และต่อไปผ่อนเดือนละ 500-750 บาท เมื่อโอนเงินไปก็จะปิดไลน์หนี และลบรูปภาพในไอจีทั้งหมด เป็นพวกมิจฉาชีพ และให้วางเงินมัดจำเป็นจำนวนที่สูงและลอกว่าส่งของพร้อมเอาหมายเลขไปรษณีย์ปลอมส่งมาเพื่อยืนยัน

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1084

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

บัวพันธ์ ตาลสันต์

ชื่ออื่นๆ

Cheepcq

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

0441123914

จำนวนเงินที่คนโกง

4,000

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Panchanich Aengchuan