CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง ณภาภัส อินทร์สุวรรณ์ หลอกให้โอนเงิน ค่าชุดนอน แล้วไม่ส่งของ หากสนใจ ทางคนขายจะเร่งให้โอนภายใน 20 นาที แล้วก้อจบการสนทนา พอตามก้อจะยล็อคเฟส หลอกลวงแบบนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว พอไม่มีใครตาม แจ้งความ ก็ลอยนวลอย่ หลอกลวงคนอื่นอีก

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1100

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

ณภาภัส อินทร์สุวรรณ์

ชื่ออื่นๆ

Sehun Ufo

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

9867786572

จำนวนเงินที่คนโกง

240

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Yoohoo Chongraksawatkul