CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง ฐิติกร ยิ่งชูรส เปิดเฟสขายทีวีหลุดจำนำ เบอร์โทรมันก็ไม่ให้ หลอกให้เราโอนเงินให้ จากนั้นก็ยังไม่รีบบล็อคอะไร จนกว่าเราจะเอะใจว่า มันหลอกเราแน่ๆ แล้วทักกลับไป มันจึงค่อยบล็อคเฟสเรา ดนกันมาหลายคน ไม่รู้จะบรรยายอย่างไรแล้ว

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1116

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

ฐิติกร ยิ่งชูรส

ชื่ออื่นๆ

-

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

1129900329268

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

7010306839

จำนวนเงินที่คนโกง

2,300

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Somdet Promma