CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง พรรณธิภา กาลิม๊ะ เงินกู้ด่วน เจ้ปลา หลอกให้โอนเงินค่ามัดจำเอกสารการกู้เงิน จำนวนเงิน 3000 บาท พอโอนเงินให้ บอกว่าจะส่งเอกสารการทำสัญญาเงินกู้มาให้ทางเมล์ แล้วก็ บล็อก ไลน์เลย ไม่สามารถติดต่อได้อีก ถ้าใครให้โอนเงินให้ก่อนอย่าโอนนะค่ะ คราวนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงเลยค่ะ ยอด 3000 ไม่ใช่น้อยเลยสำหรับคนที่เดือนร้อนและต้องการเงินตรงนั้นมาทดแทนแต่กลับสูญเงินไปอีก

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1133

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

พรรณธิภา กาลิม๊ะ

ชื่ออื่นๆ

เจ้ปลา

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

9013364284

จำนวนเงินที่คนโกง

3,000

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Kob Jiraporn