CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง จีรพรรณ เพชรรัตน์ ลักษณะหลอกขายแชร์ มือที่หลุดไป เป็นมือที่ถึงวันรับเงินก้อนพอดี หลังจากโอนจะดึงเข้ากลุ่มไลน์ พอโอนเงินแล้วจะให้เรารอ 5 นาที จะโอนเงินให้พร้อมดึงเข้ากลุ่มที่เค้าเล่นกันอยู่แล้วก่อนหน้าเรา หลังจากนั้นไม่นานก็บล็อคเฟสบุคหนี ซึ่งการโกงนั้นจะไม่ใช้เฟสบุคจริง รูปหน้าจริงของตัวเองในการหลอก จะใช้เฟสปลอม รูปภาพคนอื่นมาหลอก

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1164

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

จีรพรรณ เพชรรัตน์

ชื่ออื่นๆ

จา

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

0980387331

ธนาคารคนโกง

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีคนโกง

020254461633

จำนวนเงินที่คนโกง

6,000

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Kanyavee Kongdacha