CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง รัตนาภร์ นาคจันทร์ หลอกล่อให้โอนเงินให้ก่อน 1500 บาท ค่าโทรศัพท์ ไอโฟน 6 ตำรวจน่าจะจับได้แล้วนะค่ะ คนโดนไปหลายคน ปล่อยไปก็หลอกคนอื่นไปทั่ว ถ้าไม่สังเกตุเองหรือเข้ามาเสิซให้อากู่ก็ไม่รู้หรอกค่ะ แล้วคนอื่นที่เขาไม่รู้ละค่ะ พวกคุณควรที่ขะตัดไฟแต่ต้นล้มนะค่ะ

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1184

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

รัตนาภร์ นาคจันทร์

ชื่ออื่นๆ

แนน

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

1800600149103

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีคนโกง

080145906494

จำนวนเงินที่คนโกง

1,500

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Chinnaphat Roengriang