CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง ลมัย มะลิปัญญา วิธีการของนางคือลงสินค้าขายกางเกงขาสั้น7ตัว100 หลังจากสนทนาตกลงซื้อขายเรียบร้อย ให้โอนเงินค่าสินค้า พอเราโอนเงินค่าสินค้าแล้วบล๊อคเฟสหนี ชื่อที่ใช้ในเฟส Dom Dom หลอกให้โอนไปบัญชีของ ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี ลมัย มะลิปัญญา

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1196

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

ลมัย มะลิปัญญา

ชื่ออื่นๆ

Dom Dom

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีคนโกง

020252583206

จำนวนเงินที่คนโกง

1,200

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Little Grill