CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง สุพัทตรา ทำมีด เสียดอกบ้านดอกลอย กรอกส่งเพื่อเช็ค 1.ชื่อ-นามสกุล : สุพัทตรา ทำมีด 2.ชื่อเล่น : หนูนา 3.วัน /เดือน /ปีเกิด : 4 มีนาคม 2539 4.อายุ : 22 5.เลขบัตรประชาชน : 1301700271941 6.อาชีพ : เสมียน บริษัท ยูนิสันแพน เอเชีย 7.Facebook : Suputtra Noona 8.ID line : noonajeedjaad 9.ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :133 ม.20 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 10.ที่อยู่ปัจจุบัน : 133 ม.20 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 11.ที่อยู่ที่ทำงาน : 601 ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30270

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1229

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

สุพัทตรา ทำมีด

ชื่ออื่นๆ

หนูนา

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

1301700271941

เบอร์โทรคนโกง

0878730769

ธนาคารคนโกง

พร้อมเพย์

เลขที่บัญชีคนโกง

1301700271941

จำนวนเงินที่คนโกง

2,500

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

อรอนงค์ ธัญญะ หลอกโอน