CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง ศุภลักษณ์ ธงชัย โอนซื้อโทรศัพท์มือสอง ราคา 4000 บาท โอนเงินช่วงวันที่ 14 มกราคม 2562 แล้วมันไม่ส่งของให้ มีการให้เลขพัสดุมาแต่เป็นเลขปลอม เป็นเลขคนอื่น พอถามแล้วไม่ตอบเงียบ สั่งของไปแล้วไม่มีการส่งของ หลังจากนั้นไม่ตอบข้อความอีกเลย

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1247

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

ศุภลักษณ์ ธงชัย

ชื่ออื่นๆ

-

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

1409901471022

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

4061294146

จำนวนเงินที่คนโกง

4,000

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Jeeranan Lakanya