CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง พงษ์ เจริญทรัพย์ ลงขายของในกลุ่มต่างๆ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ลงขายในกลุ่มขายปลา ขายพวกเครื่องพ่นยุงพร้อมน้ำยา ราคา 520 บ. เมื่อโอนเงินไปให้แล้วบ่ายเบี่ยงไม่ยอมส่งของ และปิดเพจเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และบล็อคข้อความตอบกลับ ลงขายของในกลุ่มต่างๆ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ลงขายในกลุ่มขายปลา ขายพวกเครื่องพ่นยุงพร้อมน้ำยา ราคา 520 บ. เมื่อโอนเงินไปให้แล้วบ่ายเบี่ยงไม่ยอมส่งของ และปิดเพจเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และบล็อคข้อความตอบกลับ ลงขายของในกลุ่มต่างๆ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ลงขายในกลุ่มขายปลา ขายพวกเครื่องพ่นยุงพร้อมน้ำยา ราคา 520 บ. เมื่อโอนเงินไปให้แล้วบ่ายเบี่ยงไม่ยอมส่งของ และปิดเพจเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และบล็อคข้อความตอบกลับ

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1281

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

พงษ์ เจริญทรัพย์

ชื่ออื่นๆ

พงษ์ เจริญทรัพย์

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เลขที่บัญชีคนโกง

7951031507

จำนวนเงินที่คนโกง

520

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

อนุรักษ์ อ่าวนาเกลือ