CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง พันธสัญญา ปัญญา ที่อยู่ตามบัตร 23 ม2 ต ห้วยเขย่ง อ ทองผาภูมิ จกาญจนบุรี ประกาศขาย mabook ในเว็ป kaidee โอนเงินแล้วของไม่ส่ง โดยหลอกว่า อยู่บนดอยไม่สามารถส่งของได้ ปัจจุบัน เปิดเพจ เป็นตากล้องรับถ่ายรูป เมื่อก่อนทำงานเป็นพนักงานในบริษัทรักษาความปลอดภัย

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1298

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

พันธสัญญา ปัญญา

ชื่ออื่นๆ

-

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

0989027620

ธนาคารคนโกง

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชีคนโกง

3342438789

จำนวนเงินที่คนโกง

7,200

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Adchariya Sangduan