CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง วารีลักษณ์ แซ่ตัน เป็นการกู้เงิน คิดเงินกู้เป็นดอกร้อยล้ะห้าตกลงทำสัญญา ส่งเลขบัตรธนาคารไห้ สำเนาทะเบียนบ้านไห้ ถ่ายบัตรประชาชนไห้พอจบบอกว่าเดินเรื่องผ่านแล้ว ต้องโอนเงินให้ 300 บาทค่าเดินเรื่องเอกสารไห้ พอโอนแล้วก็ไห้รอซักครู่ รอนานจนทักไปถาม กูบอกซักครู่นะค่ะ เลยถามว่าได้มั้ย ตอบว่าได้ค่ะซักครู่นะค่ะ แล้วก็บล๊อกเฟสหนีไปเลย

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1336

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

วารีลักษณ์ แซ่ตัน

ชื่ออื่นๆ

-

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชีคนโกง

5100472785

จำนวนเงินที่คนโกง

300

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

มุ้งมิ๊ง สัตรี ติด ยิ้มม