CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง ดวงพร อ่ำเจริญ ทักมาหาเรา บอกว่ามีสินค้าที่เราต้องการ จากนั้นจะบอกราคาที่ถูกทำให้เราสนใจ พอเราโอนเงินไป นางจะบล็อกทันที โกงมาหลายปีแล้ว เปลี่ยนชื่อเฟสไปเรื่อยๆ โกงไปเรื่อยๆ ไม่มีใครแจ้งในกลุ่ม เลยไม่มีใครรู้ว่านางโกง ชื่อบัญชี ดวงพร อ่ำเจริญ

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1382

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

ดวงพร อ่ำเจริญ

ชื่ออื่นๆ

-

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชีคนโกง

0752470226

จำนวนเงินที่คนโกง

410

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Narisara Pateetin