CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง จุฑามาศ วงษ์ไทย โอนเงินค่าสินค้าไปแล้ว แต่ไม่ส่งของมาให้ และไม่ยอมโอนเงินคืน โอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 25/5/62 จนถึงวันที่ 1/6/62 ยังไม่ส่งสินค้า รับปากว่าจะโอนเงินคืน แต่สุดท้ายก็ไม่โอน ไม่มีการแจ้งใดๆ ต้องถามทางแชท ตอนแรกอ้างว่าจะส่งในอีกสองวัน ถึงเวลาถามไปอีกทีบอกกำลังจะไปส่ง และจะแจ้งรายละเอียดการส่งหลักฐานการส่งให้หลังสองทุ่ม

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1393

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

จุฑามาศ วงษ์ไทย

ชื่ออื่นๆ

-

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารทหารไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

3512849583

จำนวนเงินที่คนโกง

520

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Sathitaphiwan Sorachakra