CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง กฤตพร ไชยเสน เงินกู้-หลอกให้เชื่อโดยแจ้ง ให้กู้เงินแบบเซ็นต์สัญญากู้ และadd facebook มา โดยใช้ ชื่อ "เจนส์ อินเดียน" โดยขั้นแรกแจ้งเอกสารที่ใช้ และนัดเจอเพื่อทำสัญญา แต่ก็บ่ายเบี่ยงไม่มาตามนัดโดยอ้างว่าติดงาน และจะขอเลขที่บัญชีไปโดยหลอกว่าจะโอนเงินให้ก่อน แต่ก่อนโอนเงิน ให้เราโอนให้ก่อนจำนวน 10% ของเงินที่จะกู้ และหลอกว่ากำลังออกไปโอน และบล็อก Line และ facebook เราไป

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1424

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

กฤตพร ไชยเสน

ชื่ออื่นๆ

เจนส์ อินเดียน

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

1111111111111

เบอร์โทรคนโกง

0000000000

ธนาคารคนโกง

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชีคนโกง

2072345894

จำนวนเงินที่คนโกง

900

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

AnNiezz Jubjub