CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง เพชรรัตน์ มหาพรม เป็นเพจในไอจีชื่อเพจ nana_noona62 ปล่อยเงินกู้ และขายโทรศัพท์หลุดจำนำ ขายโทรศัพท์มือ2 และสามารถให้ผ่อนโทรศัพท์ไปใช้ได้ มีความน่าเชื่อถือ แต่พอโอนเงินให้แล้วบอกว่ารอสักครู่ แล้วพอทักไปอีกก็หาย ไม่ตอบแชทเลย แล้วก็บล็อกไอจีเรา

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1440

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

เพชรรัตน์ มหาพรม

ชื่ออื่นๆ

Noona

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

0563290005

จำนวนเงินที่คนโกง

350

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Waraphon Nkt