CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง พิษณุ ทาคำมูล เอ็นแอนด์เอ็นอะไหล่ซิ่ง N&Nอะไหล่ซิ่งขายอะไหล่รถ ในเฟสบุ๊ค โอนแล้วไม่ส่งของให้บ่ายเบี่ยง ขอเงินคือก็ไม่ให้ มีอาการเรียกร้องรีบให้โอนเงิน บอกตัดยอดก่อนเวลานี่ๆๆ ทำทีเอาของแถมมายั้ว ชิ้นสองชิ้น แล้วรีบเร่งให้โอนเงินเป็นพอเศษ

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1458

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

พิษณุ ทาคำมูล

ชื่ออื่นๆ

เอ็นแอนด์เอ็นอะไหล่ซิ่ง N&Nอะไหล่ซิ่ง

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

1450700155982

เบอร์โทรคนโกง

0639496424

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชีคนโกง

5214267790

จำนวนเงินที่คนโกง

1,600

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ตั้ม กะ เฟิร์น