CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง สรัญญา เกตุนาค ประกาศในเพจว่าปล่อยเงินกู้ โดยคิดค่ามัดจำ 10,000บาท มัดจำ1,000บาท ให้เราโอนเงินให้แล้วบอกเงินจะเข้าบัญชีเมื่อเราส่งต้นส่งดอกครบจะโอนเงินมัดจำคืนให้ / ผมโอนเงินมัดจำให้1,000บาท เพื่อยื่นกู้เงินจำนวน10,000 พอโอนเงินมัดจำให้เสร็จก็บล็อก ติดต่อไม่ได้

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1466

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

สรัญญา เกตุนาค

ชื่ออื่นๆ

อีเหี้ย

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

110200090792

เบอร์โทรคนโกง

0982049445

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

4630245316

จำนวนเงินที่คนโกง

1,000

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Creammie Rattanasuwan