CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง ชัชชลัยย์ ฤทธิราช ซื้อโทรศัพท์มือ2 ต่อในราคา 2,000บาท Huawei Y7 Pro 2019 ขอให้เราโอนไป1,000บาทก่อน แล้วจะส่งเครื่องมาให้ พอโอนเงินแล้ว ด้วยความไว้ใจ นางบล็อกเฟส ออกจากMarket place ตั้งใจโกง ไม่รู้ว่าหลอกใครบ้างขอให้อย่าซื้อของกับคนขี้โกงนะคะ ระวังตัวด้วย

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1509

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

ชัชชลัยย์ ฤทธิราช

ชื่ออื่นๆ

โม Nawamin Mo

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

0443335218

จำนวนเงินที่คนโกง

1,000

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ญาณ์นิศา ธานัท