CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง จันทร์จิรา เหมรังคะ ขายสินค้าเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปทางออนไลน์ (ทางเฟสบุ๊ค) เมื่อตกลงซื้อขายเรียบร้อยแล้วได้โอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงศีรอยุธยา เลขบัญชี 7681061156 ในชื่อ จันทร์จิรา เหมรังคะ หลังจากนั้นไม่ส่งสินค้า เมื่อจะติดต่อสอบถามกลับ พบว่าได้ปิดเฟสบุ๊คหนี ไม่สามารถติดต่อได้อีกและไม่มีเบอร์โทรติดต่อด้วย

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1555

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

จันทร์จิรา เหมรังคะ

ชื่ออื่นๆ

-

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เลขที่บัญชีคนโกง

7681061156

จำนวนเงินที่คนโกง

750

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Plaior Ruangvanichayakul