CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง จันทร์จิรา เหมรังคะ ขายเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีในเฟสบุค ชื่อ แฟชั่นเกาหลี 250 250 250 ตอนเราอินบ๊อกไปก็รีบตอบอย่างรวดเร็ว พอตกลงราคาและโอนเงินไปเรียบร้อยก็ขอที่อยู่จัดส่งพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ บอกจะส่งสินค้าภายใน 2-3 วัน แต่กลับปิดเฟสหนี้ เจ็บใจตัวเอง

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1559

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

จันทร์จิรา เหมรังคะ

ชื่ออื่นๆ

-

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เลขที่บัญชีคนโกง

7681061156

จำนวนเงินที่คนโกง

2,200

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Sunantha Khawngarm