CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง อำนาจ อินทกุล นายอำนาจ อินทกุล ชื่อเฟส Amnat latakul ที่อยู่ตามบัตร 191 หมู่ที่ 2 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ไม่ส่งสินค้าตามที่ตกลง IPHONE6S+ โอนเงินแล้วลบรายการสินค้า และบล๊อคการสนทนาไม่สามารถติดต่อได้ ติดต่อภรรยาบอกว่าไม่ได้ติดต่อกันนานแล้ว

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1589

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

อำนาจ อินทกุล

ชื่ออื่นๆ

ปั๊ม

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

0301378580

จำนวนเงินที่คนโกง

3,500

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

วชิระ ภูมิประเสริฐ