CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง สุพัตรา​ จันทราศรี ทักมาขายคอกกั้น​ พอถามเลขก็บอกว่าทำหาย​บ้างแฟนเอาไปทิ้งบ้างพอถามอีกก็บอกว่าขนส่งแจ้งว่าของตกค้าง​ผลัดๆๆไปเรื่อยๆ................................................................................. ........................................................... .................. ................. ..........................................

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1603

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

สุพัตรา​ จันทราศรี

ชื่ออื่นๆ

-

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีคนโกง

020292012596

จำนวนเงินที่คนโกง

1,000

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Pumpui Nittaya