CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง อมรรัตน์ กุลภา เจ้าของบัญชีอินสตาแกรมได้ขายเสื้อผ้าทางอินสตาแกรม โดยได้มีการซื้อขายกันผ่านทางDirect message หลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีดังกล่าว แล้วไม่ส่งของตามจริง โดยส่งเลขพัสดุของร้านอื่นมาให้ เมื่อทักไปหาก็ทำการบล็อก การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการกระทำการโดยมิชอบ มีเจตนาหลอกลวงมาตั้งแต่ต้น เข้าองค์ประกอบป็นการฉ้อโกง

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1608

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

อมรรัตน์ กุลภา

ชื่ออื่นๆ

-

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชีคนโกง

9300203537

จำนวนเงินที่คนโกง

310

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Namm Thitirat