CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง จักรินทร์ มังกรคุนธี โอนเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านกลุ่มซื้อขายในเฟจ โดนพยัคฆ์ บูรพา หรือจักรินทร์ มังกรคุณธี เป็นคนประกาศขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว มี cpu + mainboard +ram ในราคา 5500 บาท แต่ผู้ประกาศขายไม่ยอมส่งของที่ทำการตกลงสินค้าไว้ และยังคงประกาศขายในกลุ่มเรื่อยๆ

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #1632

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

จักรินทร์ มังกรคุนธี

ชื่ออื่นๆ

พยัคฆ์ บูรพา

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

1110300243682

เบอร์โทรคนโกง

0648502627

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชีคนโกง

0307211078

จำนวนเงินที่คนโกง

5,500

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Jeab Manutd Surachai