CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง อรนุช พุฒตาล หลอกขายของในเฟสโอนเงินแล้วไม่ส่งของแล้วบล๊อคเฟส

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #776

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

อรนุช พุฒตาล

ชื่ออื่นๆ

Orranut Puttan,Dering Vpor

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

-

ธนาคารคนโกง

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชีคนโกง

3322797852

จำนวนเงินที่คนโกง

1,260