CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง นางสาวกนกวรรณ นรรัตน์ ตั้งกระทู้หลอกขายอาน fizik ในราคา 1500 บาท โอนเงินไปแล้วไม่ยอมส่งของ ปิดเครื่องบล้อกไลน์

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #812

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

นางสาวกนกวรรณ นรรัตน์

ชื่ออื่นๆ

จิ้บจิ้บ,ปุ้ม

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

-

เบอร์โทรคนโกง

0992722334,0992722551

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชีคนโกง

6130357889

จำนวนเงินที่คนโกง

1,525

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

แจ็ค ผู้ฆ่ายักษ์