CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง ธนพล บินกัดชัน โกงเงินค่าโทรศัพท์มือถือ พอโอนเสร็จขอเลขTracking บล๊อกไลน์หนี หลอกล่อให้ซื้อขายไม่ผ่าน App Shopee พอไปแจ้งความ พบว่ามีคนมาแจ้งอายัดบัญชีนี้เหมือนกัน แสดงว่ามีอีกหลายคนที่โดนมันโกง (เป็นตัวแทนลงแทนน้องที่โดนโกง) ปล.ตอนนี้ยังไม่ทราบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ของผู้โกง เมื่อทราบแล้วจะมาลงแก้ไขภายหลังคะ

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #839

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

ธนพล บินกัดชัน

ชื่ออื่นๆ

ร้าน BeeBoxCom

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

0000000000000

เบอร์โทรคนโกง

0000000000

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

4650537061

จำนวนเงินที่คนโกง

4,000

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Nattha Achirathammasak