CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง ชนิภา กุลาสี ให้โอนค่าชุดพยาบาล แล้วไม่ส่ง บอกให้เพื่อนไปส่ง แล้วจะโอนเงินคืน ทวงทุกวันไม่อ่านไม่ตอบ ตอนนี้บล็อคเฟสไปแล้ว

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #863

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

ชนิภา กุลาสี

ชื่ออื่นๆ

ขวัญ

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

1600400177482

เบอร์โทรคนโกง

0932166915

ธนาคารคนโกง

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชีคนโกง

0108875364

จำนวนเงินที่คนโกง

350

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Phityaphak Wongtaweekultana