CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง นิดา ชัยกิจ หลอกโอนเงิน 5000 บาท แล้วไม่คืน ออกจากกลุ่มไลน์ ไม่อ่าน ไม่ตอบ เจ็บใจ

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #911

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

นิดา ชัยกิจ

ชื่ออื่นๆ

เล็ก

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

3341601092573

เบอร์โทรคนโกง

0614804663

ธนาคารคนโกง

พร้อมเพย์

เลขที่บัญชีคนโกง

0614804663

จำนวนเงินที่คนโกง

5,000

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Namthip Pan