CheckDu.Com เช็คดู ดอทคอม ข้อมูลคนโกง ฉัตรชัย ฉายอรุณ ชักชวนลงทุน ในรูปแบบของการลงหุ้น

บุคคลมีประวัติ ฉ้อโกง คนโกง #942

ข้อมูลคนโกง

ชื่อ-สกุลคนโกง

ฉัตรชัย ฉายอรุณ

ชื่ออื่นๆ

กุ้ง

เลขบัตรประจำตัวคนโกง

1720800002247

เบอร์โทรคนโกง

0645433940

ธนาคารคนโกง

พร้อมเพย์

เลขที่บัญชีคนโกง

0645433940

จำนวนเงินที่คนโกง

9,500

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

ผู้แจ้งข้อมูลคนโกง

Thongchai Kamsuwan